Müügitingimused

 

1. Üldiste müügitingimuste kehtivus
1.1. Üldised müügitingimused kehtivad mybike.ee klientide (edaspidi Klient) ja mybike.ee omaniku Devsol OÜ (edaspidi mybike.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja mybike.ee vahelisi suhteid mybike.ee tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. mybike.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.mybike.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. mybike.ee ja Klient soovivad kaubelda mybike.ee kodulehekülje www.mybike.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. mybike.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
1.6. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

2. mybike.ee hinnakiri
2.1. mybike.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes koos kohaletoimetamise kuludega eesti piires.
2.2. mybike.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Tooteid saate tellida meie veebipoest ilma registreerumiseta, kuid registreeritud kasutajatele võivad rakenduda lisasoodustused. Süsteem on turvaline ja mugav kasutada, ning isikuandmed on meiega kaitstud.
3.2. Tellimuse esitamiseks tuleb läbida järgmised tegevused:
1) Lisage sobiv toode/tooted ostukorvi;
2) Liikuge edasi ostukorvi, vajutades ostukorvi kujulist nuppu lehe ülaosas;
3) Täitke küsitud lahtrid, valige sobiv transpordi ja makseviis;
4) Lugege läbi Ostu- ja Müügitingimused ning nõustumise korral andke nõusoleku kinnitus;
5) Vajutage nupule ”Esita tellimus” ning sooritage tellimuse eest makse.
Nüüd jääb üle ainult oodata kuniks saabub teile tellimuse kinnitus e-mailile ning teie tellimust komplekeerima hakatakse.
4. TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE
4.1. Pärast ostu tasumist tuleb kindlasti vajutada nuppu “Tagasi kaupmehe juurde“.
4.2. Meie kodulehelt saate kiirelt ja turvaliselt tasuda oma tellimuse eest läbi pangalinkide, järelmaksu partnerite ja arve/e-arve alusel.
4.2.1. Toetame järgmisi pangalinke: Swedbank, SEB, LHV pank, Luminor pank ja COOP pank. Makseid vahendab Devsol OÜ.
4.3. Tellimusega tegeletakse kohe, kui Teie poolt tasutud makse on sajaprotsendiliselt arvelduskontole laekunud.
4.4. Maksetega seotud teenustasud kannab klient.
5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
5.1. Kui olete edukalt tasunud oma kauba eest, tuleb Teie e-mailile vastav kiri “tellimus kinnitatud” koos detailse infoga. Kui te pole seda kirja saanud, siis kindlasti võtke ühendust klienditeenindusega. Peale seda hakatakse Teie tellimusega tegelema. Kui kaup on komplekteeritud, pannakse see Teie poole teele ning saate kohe ka kirja e-mailile “Teie tellimus on teele pandud”.
5.1.1. NB! Riiklikel pühadel saatmist/kättesaamist ei toimu.
5.2. Täpsete ja ajakohaste tarneviiside ja nende maksumusega saate tutvuda Transpordi info lehel. Viide: Transpordi info
5.3. Juhul, kui klient ei lähe õigeaegselt paki järele ning see tagastatakse mybike.ee-le, siis on kliendi kohustus tasuda tagastusega seonduvad kulud ning soovikorral ka uuesti postitamise kulu.
6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
6.1. Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6.2. Kaupa võib proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist.
6.3. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses kompleksuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub tellija pakendi selliselt ka avama. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on mybike.ee-l õigus arvestada Kliendile tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
6.4. Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
6.5. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
6.6. mybike.ee tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
6.7. mybike.ee võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.8. Kui klient on sõnaselgelt valinud mybike.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea mybike.ee tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6.9. mybike.ee-l on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
6.10. Kaubast taganemiseks peab klient täita kaubast taganemise avalduse, mis on leitav e-poe alaosas: Tagastamine
6.11. Peale avalduse esitamist võite kauba tagastada meie esindusse aadressil Haagejärve piirkond 2, 61402 Tartu.
6.12. Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui mybike.ee ei tõesta vastupidist. Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.
6.13. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@mybike.ee või helistada telefonil: +372 5167026. mybike.ee vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
6.14. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
7.1. mybike.ee vastutab Kliendi ees mybike.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab mybike.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. mybike.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (mybike.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8. MUUD TINGIMUSED
8.1. mybike.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2. mybike.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud mybike.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist mybike.ee andmebaasist.

8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja mybike.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui mybike.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

9. LÕPPSÄTTED
9.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning mybike.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Ostukorv
Scroll to Top